روش اسکوپ سرامیک - (ScoopSang.IR)، خریئ اسکوپ پروانه ای سرامیک, اسکوپ زد سنگ

روش اسکوپ سرامیک - (ScoopSang.IR)، خریئ اسکوپ پروانه ای سرامیک, اسکوپ زد سنگ

روش اسکوپ سرامیک

روش اسکوپ سرامیک

 

دلایل افتادن سنگ از نما

بدون شک یکی از بزرگترین دغدغه های استفاده از سنگ نماهای تراورتن و یا گرانیت و حتی مرمر ، نگرانی از افتادن سنگ بعد از چند سال می باشد. سرد و گرم شدن در طول روز و انقباض و انبساط بوجود آمده در سنگ و همچنین عدم جذب کافی آب توسط پشت سنگ و وقوع زلزله از عوامل جدا شدن سنگ از بتن پشت آن و افتادن سنگ با مرو زمان می باشد .

 

SCOOPSANG.IR: (09139751577)scopsang.ir