عکاسی اسکوپ شیراز - (ScoopSang.IR)، خریئ اسکوپ پروانه ای سرامیک, اسکوپ زد سنگ

عکاسی اسکوپ شیراز - (ScoopSang.IR)، خریئ اسکوپ پروانه ای سرامیک, اسکوپ زد سنگ

عکاسی اسکوپ شیراز

عکاسی اسکوپ شیراز

 

دلایل افتادن سنگ از نما

بدون شک یکی از بزرگترین دغدغه های استفاده از سنگ نماهای تراورتن و یا گرانیت و حتی مرمر ، نگرانی از افتادن سنگ بعد از چند سال می باشد. سرد و گرم شدن در طول روز و انقباض و انبساط بوجود آمده در سنگ و همچنین عدم جذب کافی آب توسط پشت سنگ و وقوع زلزله از عوامل جدا شدن سنگ از بتن پشت آن و افتادن سنگ با مرو زمان می باشد .

 

SCOOPSANG.IR: (09139751577)scopsang.ir